Contact en oudercommissie

Contactgegevens

BSO De Vlinderboom heeft heel wat te bieden. Wenst u meer informatie te ontvangen of heeft u vragen? Neem dan a.u.b. contact op met: info@kids-home.nl

Tevens kunt u dan een afspraak maken om zelf een keer te komen kijken bij BSO De Vlinderboom en het echte BSO gevoel te beleven. U bent van harte welkom.

Communicatie met ouders

Een goed contact tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers is belangrijk. Samen zorgen we voor de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van uw kind. Voor het welbevinden van kinderen is het belangrijk dat kinderen én ouders zich thuis én gehoord voelen, zodat de verschillende leefwerelden van het kind (thuis en op de BSO) met elkaar verbonden worden.

De buitenschoolse opvang vindt het belangrijk dat ouders een klankbord hebben en inspraak hebben in de dagelijkse gang van zaken in de buitenschoolse opvang. Via de oudercommissie kunnen ouders zich laten informeren, zelf inspraak hebben door bij de oudercommissie aan te geven welke zaken niet duidelijk zijn, goed lopen of wellicht andere ideeën over de opvang willen aandragen.

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 personen, die door de ouders gekozen zijn. De oudercommissie wordt benoemd voor 2 jaar. Het oudercommissie-reglement zal voor de ouders ter inzage in de groep van de buitenschoolse opvang liggen.

Interesse? Wil u meer weten? Mail dan gerust voor informatie naar: info@kids-home.nl