Welkom bij peuteropvang De Vlinderboom

POV De Vlinderboom is gevestigd in het kindcentrum in een aparte ruimte met een huiselijke sfeer. We bieden opvang gedurende 40 weken per jaar, gelijk met de schoolweken van basisschool de Vlinderboom voor kinderen tussen twee en vier jaar.

Onze peuteropvang maakt deel uit van Kindcentrum de Vlinderboom en biedt een professioneel, voorschools en educatief aanbod voor kinderen tussen twee en vier jaar. De peuteropvang is gevestigd in het gebouw van Kindcentrum de Vlinderboom, in een aparte ruimte. Het is een ontmoetingsplek voor peuters en hun ouders/verzorgers. De groepsgrootte bedraagt maximaal zestien kinderen. Peuters doen positieve en leerzame ervaringen op met andere leeftijdsgenootjes. Uw peuter krijgt bij de peuteropvang extra aandacht onder professionele begeleiding, zodat hij/zij zich snel veilig en vertrouwd voelt en ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen.

Inrichting

Onze ruimte is uitdagend en kindvriendelijk en voldoet aan de eisen van de GGD -inspectie kinderopvang. De inrichting biedt de mogelijkheid om allerlei vaardigheden te oefenen en zorgt voor veel speel plezier. Zo zijn er diverse hoeken ingericht zoals bijvoorbeeld de bouwhoek en de huishoek. Er is een atelier ingericht met allerlei materialen om te knutselen, ontdekken en te manipuleren. Er is een puzzel- en spelkast met leeftijdsadequaat puzzel- en spelmateriaal. Tevens hebben we de beschikking over een gymzaal en grote buitenspeelplaats.

Samenwerking

Een bezoek aan peuteropvang de Vlinderboom als voorbereiding op de basisschool heeft heel wat te bieden. De samenwerking met de onderbouw en de kinderopvang binnen het kindcentrum verloopt heel soepel. Regelmatig vindt er overleg plaats om samen het beste te doen voor alle kinderen en ervoor te zorgen dat kinderen vanuit de peuteropvang een soepele overstap kunnen maken naar de basisschool.

VVE Speelplezier

Peuteropvang de Vlinderboom heeft een dagprogramma dat volledig in het teken staan van de VVE-methodiek Speelplezier. Er wordt veel aandacht besteedt aan taalverwerving, waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode Speelplezier. De peuteropvang is een plek, waar kinderen plezier hebben / krijgen in spelen en zich zo op een natuurlijke en speelse manier ontwikkelen a.d.h.v. de methode Speelplezier. Door gebruik van de methode Speelplezier, staat er elke 4-6 weken een ander thema centraal, welke is aangepast op het jaargetijde en/of feestelijke gebeurtenis (bijvoorbeeld winter, zomer, carnaval of Sinterklaas) en de interesses van peuters. Gedurende dit thema worden er dagelijks tal van activiteiten aan uw peuter aangeboden, variërend van knutselactiviteiten, spelen in de diverse hoeken, als ook interactief voorlezen. Onze medewerksters zijn allemaal geschoold in de methode Speelplezier en hebben jaarlijks herhalingslessen om kennis en know-how op te frissen en te updaten.

Openingstijden

Ochtend: 

Maandag- tot en met vrijdagmorgen van 8.30-11.30 uur, met de mogelijkheid om de tijd uit te breiden tot 12.30 uur.
Tot 8.45 uur is inlooptijd.

Middag: 

Maandagmiddag en dinsdagmiddag van 12.30-15.30 uur. (Voor kinderen met een VVE indicatie zal de middag duren tot 14.45 uur).

Al onze kindjes zullen vanaf de 3-jarige leeftijd automatisch van een ochtend-dagdeel doorschuiven naar een middag, zodat voorbereiding op de basisschool verder kan worden ingezet. Kinderen in deze 3-jarigen groep krijgen meer verrijking in ons VVE- aanbod aangeboden.
Tot 12.45 uur is inlooptijd.

Aantal weken:

De peuterspeelzaal is 40 weken geopend, gelijk met de schoolweken van basisschool de Vlinderboom. We conformeren ons met sluitingsdagen van de kleuterklassen en zullen dit tijdig met onze ouders communiceren.

Kosten (ouderbijdrage)

De ouderbijdrage voor de peuteropvang is inkomensafhankelijk en wordt gebaseerd op het gezamenlijk inkomen. U kunt via de belasting een inkomens gerelateerde vergoeding terugvragen in de vorm van kinderopvangtoeslag. Zie ook op www.toeslagen.nl.
Voor de ouders/ verzorgers met een lager inkomen, waarbij geen recht op kinderopvangtoeslag is, neemt de gemeente onder bepaalde voorwaarden een deel van de kosten voor haar rekening. Vanuit de gemeente worden kinderen met een VVE indicatie voor een gedeelte in de kosten gesubsidieerd. Wilt u hier meer informatie over onze peuteropvang of heeft u interesse in een informatiegesprek met rondleiding om op deze manier meer inzicht te krijgen in onze werkwijze? Neem dan telefonisch contact op met Peuteropvang de Vlinderboom

(06 – 11406295) of stuur een mail naar info@kids-home.nl