Hoe doen we dat in de praktijk?

Buitenschoolse opvang De Vlinderboom van Kids-Home biedt een opvoedingsklimaat waarin ieder kind zich kan ontwikkelen op persoonlijk en sociaal gebied, waarbij het belangrijk is om normen en waarden eigen te maken en zich veilig te voelen. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen tot een evenwichtig persoon, met respect voor zichzelf en voor anderen, met vertrouwen in eigen kunnen, sociaal vaardig en creatief in uitingen en oplossingen. Om deze visie na te streven vinden wij een aantal aspecten erg belangrijk, namelijk: plezier, respect, structuur, positiviteit en gelijkheid. Dit uit zich op de volgende manier in de praktijk, namelijk:

  • Plezier

We hebben er plezier in om het leuk te maken voor alle betrokkenen. We bieden het kind veiligheid en vertrouwen. We zijn positief betrokken bij wat het kind doet, bij wat het kind meemaakt. We helpen het kind plezier te beleven aan het ontdekken van de wereld, en het dagelijks leven leuk te maken.

  • Respect

Wij bieden kinderen gelegenheid om te zijn wie ze zijn. Wij geven de ruimte om zelf dingen te ontdekken, om nieuwsgierig te zijn en om eigen (on)mogelijkheden te ervaren. Wij tonen respect voor de (culturele) achtergrond, het karakter en het niveau van kinderen. Wij laten kinderen merken dat hun eigen inbreng, eigen keuzes en meningen positief worden gewaardeerd.

  • Structuur

We helpen kinderen houvast te creëren in het dag (week/maand)ritme zodat ze zelfstandig activiteiten kunnen ondernemen en verantwoorde eigen keuzes kunnen leren maken

  • Positief

Wij zien kansen. Wij helpen kinderen kansen te leren zien. Wij kijken vooral naar wat goed gaat en hoe we dit kunnen versterken. Door duidelijk te zijn, en door het mooie en leuke van ons mensen te zien, ondersteunen we kinderen in het ontwikkelen van zelfvertrouwen, respect en een beetje relativeringsvermogen.

  • Gelijk

Wij leren kinderen om actief en betrokken deel te nemen op basis van gelijkwaardigheid. Ieder van ons is even belangrijk. Er wordt niemand buiten gesloten en we stimuleren kinderen om open en eerlijk met elkaar te praten als iemand iets dwars zit. Ieder kind mag van ons zijn/haar gevoel uiten en bespreekbaar maken. Wij hebben hierin een ondersteunende en begeleidende rol.

  • Spelmateriaal

Het aanbod van spelmateriaal op BSO de Vlinderboom is groot en is geselecteerd op basis van de diverse leeftijden en ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Alle materialen zijn van goede kwaliteit en voldoen aan de veiligheidsnormen. Het spelmateriaal wordt regelmatig gewisseld en aangepast als er verschillende thema’s aan bod komen. We leren de kinderen met zorg om te gaan met de verschillende materialen. Hierbij hoort ook het opruimen en compleet houden van spellen en puzzels.
De kinderen mogen kiezen waar ze mee spelen en of ze dat alleen willen doen of met anderen.

De pedagogisch medewerker begeleidt en stimuleert de kinderen om dingen te ondernemen en te leren ontdekken. De uitdagende ruimte (binnen en buiten) biedt de kinderen de mogelijkheid om alleen te spelen, samen te spelen of bij elkaar te kijken en grenzen te verleggen. De jonge kinderen leren van de oudere kinderen.

Door de inrichting/speelhoeken die afgestemd zijn op de ontwikkelingsfase van kinderen en het activiteitenaanbod worden de kinderen geprikkeld om ook eens voor een ander spel/activiteit te kiezen dan het vertrouwde. De kinderen worden daarnaast betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, zoals het schoonmaken, afwassen, opruimen, klussen en koken. De taken die aangeboden worden, zijn uiteraard afgestemd op de fase van ontwikkeling waar kinderen zich in bevinden.

  • Partner in het kindcentrum

Als partner in het kindcentrum stemt BSO De Vlinderboom praktische zaken als opvangtijden, opvang tijdens studiedagen of vakanties af met kinderopvang, peuterspeelzaal en de basisschool. Maar ook andere aspecten, zoals de pedagogische visie en gezamenlijke activiteiten zijn op elkaar afgestemd. Het kind staat centraal, waardoor er een doorlopende ontwikkelingslijn van peuterspeelzaal, basisschool en kinderopvang bewerkstelligd wordt.

Praktische zaken

Kosten

U krijgt van de overheid een vergoeding voor de kinderopvangkosten. Hoeveel is o.a. afhankelijk van uw belastbaar inkomen en is voor ieder gezin anders.

Opvangtijden

Voor school Opvang vanaf 07.00u (op aanvraag 06.30u tot aanvang school
Na school Opvang na schooltijd tot 19.00u
Tijdens studiedagen Opvang tijdens alle studiedagen van school van 07.00 – 19.00u.
In vakanties Opvang tijdens alle schoolvakanties mogelijk van 07.00 – 19.00u.
Flexibele opvang Opvangpakket van 40 schoolweken op flexibele dagen
Vaste dagen opvang

Opvangpakket van 40 schoolweken op vaste dagen.

 

Tijdends de nationale feestdagen zijn wij gesloten .