Speelplezier bij de PO

Binnen peuteropvang de Vlinderboom wordt gewerkt met de VVE methode ‘Speelplezier’. Speelplezier is een voor- en vroegschools programma met als doel het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Het is gebleken dat de ontwikkeling bevorderende, adaptieve aanpak binnen Speelplezier ook voor niet met ontwikkelingsachterstanden bedreigde kinderen succesvol is. Bij Speelplezier gaat het er vooral om de kinderen zinvol spel aan te bieden en via het spel met name de taalontwikkeling te stimuleren.

Speelplezier is speciaal ontwikkelt voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud en sluit mede hierdoor goed aan bij ons aanbod binnen de peuteropvang. De activiteiten die worden aangeboden worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. We zorgen er op deze manier voor dat we kinderen zowel verrijking als verdieping aanbieden in hun spel. De medewerksters houden d.m.v. observaties en vaste invullijsten bij  welke kinderen bij specifieke ontwikkelingsgebieden meer begeleiding (verdieping) nodig hebben en welke kinderen meer uitdaging (verrijking) nodig hebben. Hier passen we vervolgens ons Speelplezier aanbod op aan.

Aan de hand van diverse thema’s, waarbij elke 4 tot 6 weken een nieuw thema centraal staat, worden hoeken ingericht met materialen die aansluiten bij het desbetreffende thema. Tevens wordt er door peuteropvang de Vlinderboom veel aandacht besteedt aan de ouderbetrokkenheid. Zo kunt u liedjes en versjes meenemen naar huis die aansluiten bij het thema, de woorden lezen die per week aan bod komen en krijgt uw kind de koffer met snuf mee naar huis. Hierin zitten allerlei materialen die aansluiten bij het thema en ons konijn snuf.

De naam speelplezier staat voor de overtuiging dat kinderen taal-, sociale en cognitieve vaardigheden leren door samen met andere kinderen te manipuleren en te imiteren, door verbeeldend te spelen en door te construeren onder leiding van meespelende, inspirerende, sensitieve en responsieve volwassenen. Speelplezier staat voor samen ( volwassenen en kinderen) plezier beleven aan spel.

Het primaire doel van Speelplezier is het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. De overkoepelende doelen zijn:

  • Het bevorderen van de totale ontwikkeling van jonge kinderen door middel van het stimuleren, begeleiden en verrijken van spelactiviteiten;
  • Het voorkomen van taalachterstanden;
  • Het bevorderen van een actieve betrokkenheid van de ouders bij het educatieve speel-leerproces van hun kinderen;
  • Het bevorderen van een inspirerende, sensitieve, responsieve houding van medewerksters t.a.v. de kinderen en hun ouders.

 

De specifieke bedoelingen van Speelplezier zijn:

  • Uitbreiding van de woordenschat, waaronder ook de taal-rekenbegrippen;
  • Het benoemen en beschrijven in korte zinnen naar het beschrijven in zinnen met bijzinnen;
  • Het bevorderen van de ontluikende en beginnende geletterdheid en gecijferdheid;
  • Het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Het bevorderen van de creatieve ontwikkeling;
  • Het bevorderen van de motorische ontwikkeling.