Ontmoet ons team

Er wordt bij De Vlinderboom door enkele collega’s op beide locaties gewerkt, zodat we met een vast team vakantie’s e.d. kunnen opvangen.

Hiermee willen we zoveel mogelijk vastigheid bieden aan onze kinderen.

De Vlinderboom is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat leerlingen die in opleiding zijn tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker op niveau 3 en 4, de mogelijkheid krijgen om bij ons stage te lopen. Zij stellen zich via mail en persoonlijk in de groep aan de ouders voor in de groep.Al onze pedagogisch medewerkers bij de peuteropvang zijn volledig in het bezit van een certificaat SpeelPlezier.Ook volgen onze medewerkers jaarlijks alle benodigde bijscholing, waaronder herhalingslessen VVE SpeelPlezier,meldcode kindermishandeling ect. Al oze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een kinder EHBO-en BHV certificaat.

 

Nancy Baltussen

Nancy Baltussen

Eigenaar Peuteropvang en Buitenschoolse opvang de Vlinderboom

Bo Sturmans

Bo Sturmans

Werkzaam sinds 2019

Pedagogisch medewerker BSO.

Lennie Willems

Lennie Willems

Werkzaam sinds 2017

Pedagogisch medewerker peuteropvang en BSO.

Kelly Meijers-Habets

Kelly Meijers-Habets

Werkzaam sinds 2014

VVE SpeelPlezier coach.

Eva Haenen

Eva Haenen

Werkzaam sinds 2020

Pedagogisch medewerker BSO

Malu Crutzen-Munnix

Malu Crutzen-Munnix

Werkzaam sinds 2017

Pedagogisch medewerker peuteropvang en VVE Speelplezier coach.

Gertie Kruijntjens

Gertie Kruijntjens

Werkzaam sinds 2016

Pedagogisch medewerker peuteropvang.

Juliette Luesen

Juliette Luesen

Werkzaam sinds 2019

Pedagogisch medewerker en locatieverantwoordelijke BSO.

Kiki Ramakers

Kiki Ramakers

Werkzaam sinds 2017

Pedagogisch medewerker BSO.

Rianne Klippert-Smeets

Rianne Klippert-Smeets

Werkzaam sinds 2019

Eindverantwoordelijke peuteropvang en BSO.