Ontmoet ons team

Er wordt bij De Vlinderboom door enkele collega’s op beide locaties gewerkt, zodat we met een vast team vakantie’s e.d. kunnen opvangen.

Hiermee willen we zoveel mogelijk vastigheid bieden aan onze kinderen.

De Vlinderboom is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat leerlingen die in opleiding zijn tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker op niveau 3 en 4, de mogelijkheid krijgen om bij ons stage te lopen. Zij stellen zich via mail en persoonlijk in de groep aan de ouders voor in de groep. 

Nancy Baltussen

Nancy Baltussen

Eigenaar Peuteropvang en Buitenschoolse opvang de Vlinderboom

MDGO-AW, PABO en propedeuse speciaal onderwijs

BHV en Kinder-EHBO
Baby-handgebaren
Volledig certificaat Speelplezier
Trainer Speelplezier

Certificaat “Baby’s in de kinderopvang” behaald in 2020

Bo Sturmans

Bo Sturmans

Werkzaam sinds 2019

Pedagogisch medewerker BSO

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4

BHV en kinder-EHBO

Certificaat werken met de meldcode kindermishandeling

Lennie Willems

Lennie Willems

Werkzaam sinds 2017

Pedagogisch medewerker peuteropvang en BSO

Pedagogisch werker 3 kinderopvang en in het bezit van taaleis F3 taalniveau

BHV en kinder-EHBO

Volledig certificaat Speelplezier

Certificaat ‘Baby’s in de kinderopvang’

Certificaat werken met de meldcode kindermishandeling

Kelly Meijers-Habets

Kelly Meijers-Habets

Werkzaam sinds 2014

VVE SpeelPlezier coach

MBO pedagogisch medewerker niveau 3 en in bezit van taaleis F3 taalniveau.

BHV en Kinder-EHBO

Volledig certificaat SpeelPlezier

Sinds mei 2021 certificaat SpeelPlezierbegeleider

Certificaat ‘Baby’s in de kinderopvang’

Certificaat werken met de meldcode kindermishandeling

Eva Haenen

Eva Haenen

Werkzaam sinds 2020

Pedagogisch medewerker BSO

Opleiding Leidster kindcentra

BHV en kinder-EHBO

Volledig certificaat SpeelPlezier

Certificaat ‘Baby’s in de kinderopvang’

Certificaat werken met de meldcode kindermishandeling

Malu Munnix

Malu Munnix

Werkzaam sinds 2017

Pedagogisch medewerker peuteropvang en VVE Speelplezier coach i.o.

SPW-onderwijsassistent en opleiding maatschappelijk werk

BHV en kinder-EHBO

Volledig certificaat SpeelPlezier

Sinds Oktober 2022 certificaat SpeelPlezierbegeleider

Certificaat ‘baby’s in de kinderopvang’

Certificaat werken met de meldcode kindermishandeling

Praktijkbegeleider BPV

Gertie Kruijntjens

Gertie Kruijntjens

Werkzaam sinds 2016

Pedagogisch medewerker peuteropvang

Pedagogisch werker 3 kinderopvang en in het bezit van taaleis F3 taalniveau

BHV en kinder-EHBO

Volledig certificaat SpeelPlezier

Certificaat werken met de meldcode kindermishandeling

Juliette Luesen

Juliette Luesen

Werkzaam sinds 2019

Pedagogisch medewerker en locatieverantwoordelijke BSO

MBO pedagogisch werk en onderwijsassistent niveau 4

BHV en kinder-EHBO

Deelcertificaat SpeelPlezier

Certificaat werken met de meldcode kindermishandeling

Kiki Ramakers

Kiki Ramakers

Werkzaam sinds 2017

Pedagogisch medewerker BSO

MBO pedagogisch medewerker niveau 4

BHV en kinder-EHBO

Volledig certificaat SpeelPlezier

Certificaat ‘baby’s in de kinderopvang’

Certificaat werken met de meldcode kindermishandeling

Rianne Smeets

Rianne Smeets

Werkzaam sinds 2019

Pedagogisch medewerker en pedagogisch coach peuteropvang en BSO

HBO-Bachelor Toegepaste Psychologie, propedeuse pedagoog in de sport

BHV en kinder-EHBO

Volledig certificaat SpeelPlezier

Certificaat ‘baby’s in de kinderopvang’

Certificaat werken met de meldcode kindermishandeling

Praktijkbegeleider