Welkom bij Buitenschoolse opvang De Vlinderboom

Onze buitenschoolse opvang is gevestigd in het kindcentrum in een aparte, uitdagend ingerichte ruimte met een huiselijke sfeer. Wij proberen de omgeving van het kind zodanig in te vullen dat het kind zich op zijn/haar beste manier kan ontwikkelen. Wij bieden voor- en naschoolse opvang tijdens de 40 schoolweken en opvang tijdens alle vakantie- en studiedagen aan kinderen van basisschool de Vlinderboom van 4 tot 13 jaar, van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Inrichting en activiteiten

De ruimte waar BSO de Vlinderboom is gevestigd binnen het kindcentrum is verdeeld in diverse knusse, kleinere ruimten, waaronder een centrale ruimte met eigen keuken. Deze ruimte wordt gebruikt voor de gezamenlijke eetmomenten, maar ook voor kookworkshops of het spelen van spelletjes. In de andere ruimten kunnen kinderen zich vermaken in diverse hoeken, zoals; bouwhoek, chill-hoek, atelier, huiswerk-ruimte etc. De hoeken zijn afgestemd op de leeftijd en interesse van de kinderen.

Tevens zijn er voor de kinderen van BSO de Vlinderboom twee grote buitenruimten en een trapveldje beschikbaar. De buitenruimten zijn voorzien van diverse speelmaterialen en speeltoestellen. Wij streven ernaar om dagelijks met onze kinderen buiten te gaan spelen.

In onze BSO is een activiteitenkist aangelegd met speelkaarten en materialen om samen, maar ook individueel actief bezig te kunnen zijn. Indien het buiten vanwege het weer niet lukt om actief bezig te zijn, is er een mogelijkheid om in de gymzaal te spelen. Hier worden allerhande beweeg- en dansactiviteiten aangeboden.

Een dagje bij BSO de Vlinderboom

Vóór school kunnen kinderen vanaf 07.00 uur worden opgevangen bij BSO de Vlinderboom en ontbijten ze met elkaar met het eigen meegenomen ontbijt samen. (op aanvraag is opvang vanaf 6.30 uur mogelijk)

De pedagogisch medewerksters zorgen dat de kinderen op tijd in de klas zijn. De jongere kinderen worden door de pedagogisch medewerksters naar hun klas begeleid.

Na schooltijd wordt er gezamenlijk een boterham / fruit gegeten, thee, melk of sap gedronken. Daarna mogen kinderen zelf kiezen wat ze willen gaan doen, bijvoorbeeld: knutselen in het atelier, buiten spelen, in de thema-huishoek spelen of even fijn relaxen in de chill-hoek. De pedagogisch medewerksters helpen kinderen op weg die hier behoefte aan hebben en verdelen hun aandacht onder de kinderen in de verschillende hoeken. Op deze manier krijgt ieder kind persoonlijke aandacht en is er tijd om een praatje te maken en voor kinderen ruimte om aan te geven wat hun bezig houdt/wat ze gedurende schooltijd allemaal mee hebben gemaakt.

Er is de mogelijkheid om huiswerk te maken, eventueel onder begeleiding. Na het huiswerk nog lekker ontspannen en tijd voor eigen activiteiten met eventueel begeleiding van een medewerkster. Aan het einde van de dag hebben we een gezamenlijke afsluiting, samen nog even wat drinken met een koekje erbij aan tafel. We spelen aan tafel nog een spelletje, vertellen met elkaar en sluiten rustig onze dag af.

Als de ouders / verzorgers kinderen ophalen maken we even tijd voor een korte overdracht samen met het kind waarna kind(eren) samen met ouders/ verzorgers naar huis gaan.

Meer dan opvang

De BSO maakt (naast thuis en school) deel uit van de ontwikkeling van het kind. Hierbij is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen manier. De pedagogisch medewerkster speelt hierbij een belangrijke rol.

Wij bieden een opvoedingsklimaat waarin kinderen hun persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen, zich normen en waarden eigen maken en zich veilig voelen. Hierdoor kunnen kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen, met respect voor zichzelf en anderen, met vertrouwen in eigen kunnen, sociaalvaardig en creatief in uitingen en oplossingen.

BSO De Vlinderboom in het kort

  • zit samen met school, kinderopvang en peuteropvang in één gebouw.
  • weet elke keer weer te verrassen met activiteiten, workshops rondom o.a. sport, koken, creativiteit.
  • eigen ruimtes met knusse inrichting voor alle leeftijden.
  • is kleinschalige opvang met een vast team.
  • biedt structuur, stabiliteit voor ouder en kind.